Skip to main content
Module

x/alosaur/lite.ts>RequestMethod

Alosaur - Deno web framework with many decorators
Go to Latest
variable RequestMethod
import { RequestMethod } from "https://deno.land/x/alosaur@v1.1.0/lite.ts";