Skip to main content
Module

std/node/v8.ts>getHeapSnapshot

Deno standard library
Go to Latest
function getHeapSnapshot
import { getHeapSnapshot } from "https://deno.land/std@0.177.0/node/v8.ts";